Justicia i Comunitat

 • Nombre de persones ateses (2018) :
  9.802
  Nombre de serveis :
  19
  Nombre de professionals :
  115

Treballem en l’àmbit de la justícia, amb privació de llibertat o en medi obert, per afavorir la capacitat de les persones recluses o ex recluses de reparar el dany generat a la societat.

L’àrea de justícia i comunitat ens permet apostar per la integració social de persones que, per la seva situació d’exclusió social o per problemes de salut mental, necessiten un acompanyament que els ajudi a ubicar-se en contextos amb més oportunitats i, alhora, per l’anomenada justícia restaurativa. Es tracta de proposar accions encaminades a reparar els danys des d’una perspectiva comunitària. A través d’aquests programes afavorim que la mirada de la comunitat sigui inclusiva.

Tipus de servei

L’objectiu del programa de MPA és reparar els danys generats a la comunitat d’una manera constructiva, a través d’aportacions socials relacionades amb les capacitats i habilitats de la persona que ha comès l’acte delictiu.

 • Mesures Penals Alternatives – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Lleida
 • Mesures Penals Alternatives – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Girona
 • Mesures Penals Alternatives – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Tarragona Nord
 • Mesures Penals Alternatives – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Tarragona Sud
 • Mesures Penals Alternatives – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Terres de l’Ebre

Servei destinat específicament a persones amb trastorn mental i amb dues activitats diferenciades, d’una banda, el suport per a la seva posada en llibertat i connexió amb les xarxes d’atenció sanitàries, socials i comunitàries i d’altra banda l’acompanyament en els processos judicials a persones incloses en ells perquè la sentència s’ajusti el més possible a cada persona i faciliti els processos de rehabilitació i reinserció.

 • Servei d’intermediació comunitària per a persones recluses i ex-recluses (SAPIC) – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid. Navalcarnero – (Madrid)

Programa per a persones excarcerades que es troben en situació d’especial vulnerabilitat per falta d’una xarxa de suport o per la fragilitat d’aquesta. Oferim un seguiment professionalitzat que facilita elements de connexió amb la xarxa social, ordinària i comunitària, amb l’objectiu de minimitzar els factors de risc en la reincidència i augmentar la protecció.

 • Servei d’acompanyament postpenitenciari (SAPP) – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Girona
 • Servei d’acompanyament postpenitenciari (SAPP) – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Lleida
 • Servei d’acompanyament pospenitenciari Terres de l’Ebre – Departament de justícia, Generalitat de Catalunya – Tarragona
 • Servei d’acompanyament postpenitenciari (SAPP) – Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya – Tarragona

Más informació a: Servei d’Acompanyament Pospenitenciari (SAPP)