Model d’atenció d’Intress

 • Àrees d’intervenció :
  Infància i adolescència, dona, salut mental, persones grans, persones amb discapacitat, joves, inclusió sociolaboral, àmbit penitenciari-judicial, centres especials d’ocupació i tuteles.
  Clients :
  més de 35 finançadors entre administracions públiques, empreses i particulars.
  Localització:
  presència a Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Extremadura i Illes Balears.

La innovació i la millora contínua

Vivim en una societat profundament canviant, on no tot està inventat. Per això, seguim planificant i desenvolupant programes i serveis innovadors, adaptant-los a les necessitats que detectem. Volem oferir el millor servei i, per aconseguir-ho, hem d’exercir la nostra tasca plantejant-nos maneres noves i millors de fer les coses. Podem innovar perquè comptem amb més de 25 anys de coneixement i experiència. Una experiència que posem al servei dels sectors públic i privat, col·laborant no només amb les administracions sinó també amb empreses i particulars.

El nostre model

La nostra finalitat és atendre millor i d’una manera més eficaç les persones que estan en situació de vulnerabilitat. Per tal d’aconseguir-ho, la nostra filosofia i la de totes i tots els nostres professionals és treballar amb la premissa que tot es pot fer millor.

 • Fonamentem un model d’intervenció integral centrat en la persona i adaptat a les seves característiques particulars.
 • Potenciem els recursos propis de la persona, fugim de l’assistencialisme i promovem la seva autonomia.
 • Capacitem per tal d’aconseguir el grau d’independència més gran possible.
 • Tenim en compte no només la persona usuària, sinó també totes les persones que l’envolten i l’acompanyen en el seu procés vital, com els seus familiars i el seu entorn social.
 • Treballem amb equips multidisciplinaris.
 • Realitzem la nostra tasca amb un respecte absolut per la llibertat individual.
 • Quan estem sols perdem valor, necessitem els altres: per això creem xarxes amb altres serveis, amb altres professionals, amb l’entorn. Per aconseguir la integració i l’ampliació de les nostres accions.

I volem fer tot això amb total transparència, donant compte dels resultats de la nostra activitat a totes les persones implicades: els nostres clients, les persones usuàries i els seus familiars i la societat en general.

PERSONES

ateses

31.788
SERVEIS

prestats

143
PERSONES

treballadores

1.195
PERSONES

voluntàries

85
ÀREES

d’intervenció

10
FACTURACIÓ

al 2016

36M €