LA NOSTRA MIRADA a la societat és des de la coresponsabilitat, com una oportunitat per treballar de manera compartida i reconeixent la importància de l’entorn per a la persona. Per això, APOSTEM per:

  • Activar els recursos comunitaris necessaris (formals i informals)
  • Treballar en col·laboració i coparticipació amb altres entitats

HO FEM a través d’aliances i adhesions, com a exercici prospectiu amb multidiversitat de mirades i amb l’objectiu de crear una xarxa relacional amb institucions, entitats i empreses que comparteixin objectius i valors. Aquesta xarxa ens permet incidir en el canvi social cap a una justícia més gran, per tal d’intercanviar experiències i trobar noves formes d’acció social.

ESTEM CONVENÇUTS de:

  • El valor i la responsabilitat de la comunitat, la societat i les entitats del tercer sector
  • La necessitat de treballar en xarxa des de la dimensió comunitària/societària
  • L’efecte multiplicador de la feina feta amb tots els actors implicats, per construir espais democràtics reals per al canvi social
  • El poder de la negociació per tal d’assolir acords d’acció coordinada amb significats compartits

Aliances

Plataformes i taules

Integracions entre entitats

Taules de les administracions públiques

Institucions educatives

Treball en xarxa dels serveis i projectes gestionats

PERSONAS

atendidas

31.788
SERVICIOS

prestados

143
PERSONAS

trabajadoras

1.195
PERSONAS

voluntarias

85
ÁREAS

de intervención

10
FACTURACIÓN

en 2016

36M €