35.705

Persones ateses dins les 10 àrees d’intervenció de l’entitat

195

Serveis i projectes  gestionats per a diferents  administracions i empreses.

1.570

Profesionals treballant a diverses zones (Catalunya, la Comunidad de Madrid, Extremadura i Illes Balears), a més d’una consultoria d’àmbit estatal, així com diversos projectes internacionals a Colombia, Haití, Honduras, República Dominicana o El Salvador.

Intress

La nostra missió: Som una organització de professionals experts en l’àmbit social que detecta necessitats, dissenya projectes i gestiona serveis amb un model d’atenció propi centrat en la persona i en la comunitat com a motors de la transformació social, treballant en aliança amb altres agents socials per impulsar un sistema social just i equitatiu.

Treballem perquè les persones puguin exercir els seus drets i escollir com volen viure. Intress està formada per l’Associació Intress, la Fundació Intress i l’Associació Gira-sol.

Està declarada entitat d’Utilitat Pública. Una entitat que cada any atén més de 35.000 persones a tot el país.

Som pioneres en el disseny i la implementació dels programes d’intervenció social més innovadors. La nostra capacitat de gestió va lligada al nostre coneixement, que evoluciona constantment: compartim i difonem. Treballem amb un model d’atenció centrat en la persona i en la promoció de la seva autonomia i sempre que és necessari, creem aliances amb altres entitats o actors socials per treballar en xarxa.

També formem Intress:

Els nostres valors

Creença en la Llibertat de la Persona

Reconeixent el dret i la capacitat de les persones d’escollir per si mateixes, de responsabilitzar-se dels seus actes i ser propietàries del seu propi destí, implicant la lliure determinació i l’autonomia individual.

Proximitat

Implementem el nostre model d’atencio´dins el noster entorn i treballem a través de la creació i l’enfortiment d’aliances estratègiques o operatives que ens fan més forts, participatius i ens donen més eines per millorar la vida de les persones a les que atenem.

Creativitat

Realitzem la nostra tasca fent una lectura innovadora de l’entorn, i d’allò que experimentem les persones. Ens fem preguntes i mirem la realitat amb una mirada de 360 graus. No ens conformem amb una sola interpretació.

Equitat

Reconeixem el dret a la igualtat d’oportunitats per a totes les persones i en tota circumstància.

Sostenibilitat

Implementem les nostres accions amb el respecte a l’entorn, la cura del medi ambient i una concepció de l’estalvi de recursos, sota una visió ecològica del món. I cerquem millorar la vida de les persones a les que atenem així com transformar les diferències per a crear oportunitats.

Feminisme

Com a entitat social que vol la transformació de la realitat, apostem per un món que fuig de les desigualtats de gènere, que deixa de banda el patriarcat, que posa en la igualtat entre homes i dones la seva mirada i objectiu.

Confiança

Com a entitat social presentem públicament totes les normes i principis que regeixen la nostra activitat. Responem de l’activitat i el mode en què es duu a terme, així com dels mecanismes per fer sentir la veu de tots els públics i parts interessades que té Intress.

Territori

Estem presents a Catalunya (72), Comunidat de Madrid (36), Extremadura (10), Illes Balears (42).

La nostra història

Al desembre, un grup de professionals formats en diferents disciplines promou la creació d’Intress, una entitat sense ànim de lucre enfocada cap a l’àmbit social. Objectiu inicial: la millora dels serveis socials a partir de la formació especialitzada dels professionals de l’àmbit

Intress assumeix per primera vegada la gestió d’un servei públic. Client: l’Ajuntament de Barcelona.

S’inicia la gestió de serveis de l’àrea de Persones amb Discapacitat i l’àrea de Persones Grans.

Intress obre una seu a Madrid. Aquest any comencen a gestionar-se recursos per a persones amb trastorns mentals greus en aquesta comunitat.

Intress posa en marxa l’àrea d’Infància i Família, amb la gestió d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) a Palma de Mallorca i d’un Centre d’Acollida i Urgències Infantils a Barcelona.

Intress diversifica la seva experiència i passa a gestionar també centres i programes específics per a dones. S’inicia l’àrea de la Dona (posteriorment, àrea d’Igualtat i Gènere).

Intress comença a gestionar el seu propi dispositiu residencial a l’àrea de Salut Mental.

S’inicia el treball de Consultoria i Formació en Qualitat, apropant les eines de gestió de la qualitat al món de l’acció social.

Intress és declarada Entitat d’Utilitat Pública, segons l’Ordre del 30 de gener del 2004 del Ministeri de l’Interior.

Intress inicia la gestió de serveis a Extremadura, on actualment gestiona diversos centres d’atenció a persones grans en diferents municipis.

Intress obté el Certificat d’Excel·lència a la Gestió amb Qualitat, que s’atorga a tota l’organització.

Presentem conclusions del nostre treball dins l’àrea d’Igualtat i Gènere i participem de l’Estratègia Madrilenya contra la Violència de Gènere 2016-2021. Dins Infància i Família asumim la gestió de 9 nous centres.

Es fa una campanya específica per a la sensibilització de l’Acollida de nens, nenes i joves amb el títol “Deixa’t acollir per un nen o nena”. A Salut Mental, s’el·labora el Programa de Prevenció, Intervenció i POsvenció de la Conducta Suidica, que té un impacte mediàtic important.

Es potencia el Model d’Atenció centrat en la Persona i es dóna un impuls a l’àrea de Mesures Penals Alternatives i Gent Gran, seguint amb l’atenció sense subjeccions als centres i residències.

QUALITAT

Intress, conscient de la importància d’incorporar un sistema de gestió de Qualitat i Excel·lència a la seva organització i als serveis que gestiona, inicia la implantació dels principis dels sistemes de gestió de qualitat el 1998, sent una de les organitzacions pioneres del Tercer Sector.

El 2014 va obtenir el Segell de Compromís cap a l’Excel·lència EFQM +200 i el 2018 el segell d’Excel·lència EFQM +300.

El 2019, seguint amb el seu procés de millora i per reforçar-ne la gestió s’ha certificat a la Norma ISO 9001:2015. Certificació que manté fins ara.

Política de Qualitat d’Intress

A Intress tenim clar que per aconseguir la nostra missió és necessari implantar un Sistema de Gestió de Qualitat que ens proporcioni les eines per a garantir la satisfacció dels requisits necessaris i expectatives de tots els nostres grups d’interès.

Amb aquest objectiu, la Direcció d’Intress es compromet a:

Oferir un servei de qualitat capaç de satisfer els requisits, necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès: usuaris, clients contractants, socis, col·laboradors, treballadors/es, proveïdors i la comunitat.

Garantir els recursos necessaris per a la realització del servei, oferint un tracte humà excel·lent i fomentar la sensibilització mediambiental entre els nostres equips i professionals.

Vetllar per un ambient de treball òptim aplicant un pla de prevenció de riscos laborals i promovent el diàleg, la participació i la implicació dels/les professionals per aconseguir la satisfacció i millora contínua de el servei.

Fomentar la formació interna mitjançant la transmissió dels valors i de les bones pràctiques establertes a partir de l’experiència de la feina.

Vetllar pel compliment dels requisits legals i reglamentaris.

Implantar i mantenir un sistema de gestió de qualitat orientat a la millora contínua, la gestió per processos i la satisfacció de les necessitats i expectatives de tots els nostres grups d’interès.

Assegurar la confidencialitat de la informació mitjançant el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per a l’establiment d’objectius i per al desenvolupament de l’activitat de tots els/les professionals que formen part d’Intress.

Reconeixements i certificats de qualitat:

EFQM
 • Certificat del Premi d’Or d’Excel·lència en la Gestió de l’Institut d’Innovació Empresarial del Govern dels Illes Balears (2006).
 • Informe d’Avaluació del Model EFQM d’Excel·lència (506 punts EFQM) de l’Institut d’Innovació Empresarial del Govern dels Illes Balears (2006).
 • Informe de validació 2007 del Catàleg d’Empreses Excel·lents de les Illes Balears (Govern Balear).
 • Segell “EFQM 300+ Compromís amb l’Excel·lència Europea” per a tota l’entitat. (Bureau Veritas). Juliol 2016
 • Centre Illa. “EFQM 200+ Compromís amb l’Excel·lència Europea”. (Bureau Veritas). Març 2014
 • Centre Bellamar. “EFQM 200+ Compromís amb l’Excel·lència Europea”. (Bureau Veritas). Març 2014
ISO 9001
 • L’agost de 2019 l’Àrea de Suport General (ASG) d’Intress va obtenir la Certificació en la Norma ISO9001: 2015
 • Certificat UNE EN ISO 9001 2008 (Bureau Veritas) Consultoria i Formació. Renovat Març 2014
 • Certificació UNE EN ISO 9001 2008, (Bureau Veritas), Centre de Formació Ocupacional Migjorn. 2015
 • Certificat ISO 9001 Menors 2015-2018. (Illa, Bellamar i Pre adoptius i Post adoptius
 • Certificat ISO 9001 CFOM 2011
Altres premis, certificats i reconeixements externs
 • Premi Balear d’Excel·lència en la Gestió. (2002)
 • Certificació de pertinença al Catàleg d’Empreses Excel·lents de les Illes Balears (Govern Balear). (2006)
 • Premi Ramon Llull, Associació d’Empreses d’atenció a persones amb Discapacitat. (2008)
 • Informe de la Subdirecció General d’Atenció a la discapacitat i malaltia mental de la Conselleria d’Afers Socials de la Comunitat de Madrid (2012).
 • Premi a l’excel·lència i qualitat del Servei Publico 1988 a la Comunitat de Madrid per la Conselleria de Sanitat i Serveis Socials
 • Diploma de Reconeixement al Premi Balear d’Excel·lència en la Gestió de l’Institut d’Innovació Empresarial del Govern dels Illes Balears (2002)
 • Premi IMSERSO Infanta Cristina 2003 en la modalitat “Qualitat en els Serveis Socials”, al projecte “ONG amb Qualitat”
 • Premi Nacional de l’INJUVE per la Qualitat en el Centre d’Informació Jove de Palma (Illes Balears)
 • Catàleg d’Empreses Excel·lents de les Illes Balears (Govern Balear): INTRESS (2005, 2006, 2007 i 2008)
 • Premi de Bona Pràctica al Centre Penitenciari Madrid-IV (INTRESS Madrid, 2007)
 • 2013 Intress va rebre el premi “Premis Progrés a la tasca social 2013” per tota la feina que feia en favor de col·lectius desfavorits / vulnerables
 • Premi de la Fundació Avedis Donabedian a l’Excel·lent Qualitat d’Atenció Sociosanitària de persones amb dependència (2015)
PERSONES

ateses

35.705
SERVEIS

prestats

195
PROFESSIONALS

contractats

1.570
PERSONES

voluntàries

82
INGRESSOS

al 2021

60.3M €
ÀREES

d’intervenció

12