Intress és una associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 57.913 i declarada Entitat d’Utilitat Pública.

Com qualsevol associació, es regeix per una Assemblea General formada per 58 socis i sòcies, professionals de la intervenció social o bé persones vinculades a la nostra activitat i els nostres valors. Per tal d’assegurar el bon funcionament de l’associació, l’Assemblea escull una Junta Directiva perquè prengui les decisions. Tots els càrrecs de la Junta són honorífics i els membres no reben cap compensació econòmica per formar-ne part.

Registre d'Associacions

Intress és una associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 57.913 i declarada Entitat d’Utilitat Pública.

+ INFO
Reglament de règim intern

Intress està format per socis i sòcies professionals de l’entitat o vinculats al món de l’acció social.

+ INFO

Junta directiva

Actualment la Junta Directiva d’Intress està formada per: Belén Albizu (presidenta), Javier Jiménez (vicepresident), Coloma Reynés (tresorera), José Manuel Cañamares (secretari), i els/les vocals: Josep Serrano, Rosa Solà, Júlia Montserrat.

PERSONES

ateses

40.050
SERVEIS

prestats

216
PROFESSIONALS

contractats

1.730
PERSONES

voluntàries

60
INGRESSOS

al 2022

61,8M €
ÀREES

d’intervenció

14