Intress és una associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 57.913 i declarada Entitat d’Utilitat Pública.

Com qualsevol associació, es regeix per una Assemblea General formada per 58 socis i sòcies, professionals de la intervenció social o bé persones vinculades a la nostra activitat i els nostres valors. Per tal d’assegurar el bon funcionament de l’associació, l’Assemblea escull una Junta Directiva perquè prengui les decisions: els membres de la Junta s’escullen per mandats de quatre anys i es renoven parcialment cada dos anys. Tots els càrrecs de la Junta són honorífics i els membres no reben cap compensació econòmica per formar-ne part.

Registre d'Associacions

Intress és una associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 57.913 i declarada Entitat d’Utilitat Pública.

+ INFO
Estatuts

Intress té com a objectiu principal desenvolupar el treball social, a més de promoure i gestionar serveis socials, educacionals, psicològics, psiquiàtrics, geriàtrics i d’assistència i benestar social.

+ INFO
Reglament de règim intern

Intress està format per socis i sòcies professionals de l’entitat o vinculats al món de l’acció social.

+ INFO

Junta directiva

Els membres de la Junta són escollits per quatre anys i aquesta es renova de manera parcial cada dos anys.

Actualment està formada per: Joan Farré (Presidente), Jose Manuel Cañamares (Secretario), Belén Albizu (tresorera), María José Palacios (vocal), Bárbara F. Mas Salom (vocal).

Organigrama

Intress organitza la seva activitat en 4 àrees bàsiques que incideixen en les tres entitats (Associació Intress, Fundació Intress i Associació Gira-Sol): coneixement i innovació, operacions en més de 125 projectes i serveis en diverses CCAA, àrees de suport i el desenvolupament de projectes y concursos públics.

PERSONES

atendidas

30.032
SERVEISS

prestats

153
PROFESIONALS

contractats

1.305
PERSONES

voluntàries

125
FACTURACIÓ

al 2017

37M €
ÁREAS

de intervención

10