Intress és una associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 57.913 i declarada Entitat d’Utilitat Pública.

Com qualsevol associació, es regeix per una Assemblea General formada per 58 socis i sòcies, professionals de la intervenció social o bé persones vinculades a la nostra activitat i els nostres valors. Per tal d’assegurar el bon funcionament de l’associació, l’Assemblea escull una Junta Directiva perquè prengui les decisions: els membres de la Junta s’escullen per mandats de quatre anys i es renoven parcialment cada dos anys. Tots els càrrecs de la Junta són honorífics i els membres no reben cap compensació econòmica per formar-ne part.

Registre d'Associacions

Intress és una associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 57.913 i declarada Entitat d’Utilitat Pública.

+ INFO
Estatuts

Intress té com a objectiu principal desenvolupar el treball social, a més de promoure i gestionar serveis socials, educacionals, psicològics, psiquiàtrics, geriàtrics i d’assistència i benestar social.

+ INFO
Reglament de règim intern

Intress està format per socis i sòcies professionals de l’entitat o vinculats al món de l’acció social.

+ INFO

Junta directiva

Els membres de la Junta són escollits per quatre anys i aquesta es renova de manera parcial cada dos anys.

Actualment està formada per: Joan Farré (president), María José Palacios (vicepresidenta), José Manuel Cañamares (secretari), Belén Albizu (tresorera), Maria Teresa Font (vocal), Javier Jiménez (vocal), Coloma Reynes (vocal).

Organigrama

Intress organitza la seva activitat en 4 àrees bàsiques que incideixen en les tres entitats (Associació Intress, Fundació Intress i Associació Gira-Sol): coneixement i innovació, operacions en més de 125 projectes i serveis en diverses CCAA, àrees de suport i el desenvolupament de projectes y concursos públics.