Apostem per una gestió eficient, competitiva i transparent

Coneix més en profunditat a Intress a través de les seves memòries d’activitat i auditories econòmiques.

Memòries d’activitat

DADES ECONÒMIQUES

Per garantir la sostenibilitat i la transparència d’Intress, es realitza un seguiment constat del pressupost. S’apliquen polítiques de control de gestió econòmica per a l’avaluació i la autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

A més a més, amb la voluntat de donar llum a les nostres comptes fem pública la retribució dels membres del comité directiu de l’entitat. [Més info]

 

Principals dades econòmiques de 2018: