Tuteles

 • Nombre de persones ateses (2018) :
  203
  Nombre de serveis :
  1
  Nombres de professionals :
  13

El servei de Tuteles de la Fundació Intress pretén garantir el benestar de les persones tutelades i el respecte pels seus drets i interessos, tot implicant la persona en aquest procés.

Tutelem persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual, trastorns mentals i/o persones amb un deteriorament cognitiu provocat per la seva edat avançada. Aquestes persones tenen la seva residència a la província de Lleida i han passat per un procediment judicial que determina la seva capacitat. El servei es divideix en tres àrees: social, econòmica i jurídica. Aquestes tres àrees treballen coordinadament per complir el pla de treball de la persona tutelada.

Des d’aquest servei de tuteles s’ofereix assessorament a famílies i professionals que estiguin interessats a conèixer-ne el funcionament i, si cal, s’orienta cap a altres serveis. També duem a terme el servei de pretuteles, encarregat de fer el seguiment de la situació de la persona i, en cas que sigui necessari, assessorar aquesta persona, la seva família o els serveis als quals estigui vinculada. Treballem amb un model d’atenció centrat en la persona i orientat a la recuperació i el protagonisme d’aquesta, potenciant els canvis positius.

TIPUS DE SERVEIS

Servei de tuteles de la Fundació Intress en Lleida – Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal. Generalitat de Catalunya – Lleida