L’entitat dedica a aquest projecte el 0,7% dels seus resultats econòmics anuals, segons un acord aprovat en assemblea de sòcies i socis.

Les àrees d’intervenció són, sobretot, aquelles orientades a garantir els serveis de benestar bàsics (salut, educació, atenció social) i els serveis que contribueixen a fomentar els drets humans i la dignitat de les persones. Els sectors de població prioritaris són els que formen part de l’àrea de coneixement i de la gestió habitual d’Intress: Persones grans, Salut Mental, Infància i família, Dona, Qualitat i organització de la gestió. Pel que fa als territoris, es prioritzen els projectes situats a l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, especialment al Magrib i alguns països de l’Àfrica subsahariana (Burkina Faso, entre d’altres).

Compromís

Impulsar polítiques de compromís social amb iniciatives solidàries, a través de la sensibilització i la participació en programes de cooperació a països en desenvolupament.

Transformació

Intress Solidari aspira a contribuir a la promoció i la transformació social de la població destinatària i a participar en processos d’aprenentatge mutus entre les persones i les entitats involucrades.

Empoderament

Els projectes d’Intress Solidari també tenen com a objectiu empoderar i donar autonomia a les persones a qui s’adrecen les accions, de manera que no es creï dependència arran d’aquesta col·laboració.

Projectes

L’any 2010 Intress inicia la cooperación amb la Fundació NPH (Els nostres Petits Germans), arran del terratrèmol que va assolar Haití. Per dur-la a terme fem diverses accions:

  • 2011-2015: Finançament del Projecte de la piscifactoria a Francisville, Haití.

És un centre de producció autosostenible que proporciona les eines necessàries perquè els joves puguin aconseguir una vida autònoma i contribueix a la millora de l’alimentació dels nens i nenes dels centres d’NPH a Haití. La piscifactoria es va inaugurar a l’octubre de 2015.

  • 2016-2017: Finançament del “Projecte d’atenció a nensi nenes haitianes amb necessitats especials al Centre d’NPH Kay St. Germain”

Tenim presència a Puerto Principe, Haití, on contribuïm amb les despeses mèdiques i de nutrició dels nens atesos.

  • – Ajuda d’emergència als damnificats per l’huracà Matthew.
  • – Enviament de roba i materials diversos per a nadons i nens al centre d’NPH en Francisville. Va ser una acció de professionals i de les persones ateses al Centre de Rehabilitació Laboral de Getafe (Madrid).
  • – Programa d’apadrinaments de nens i nenes en Centres de NPH a República Dominicana, Haití, Hondures i El Salvador.

Els apadrinaments es realitzen des de les Residències i Centres de Majors gestionats per Intress a Mallorca i Menorca. Els apadrinaments són a càrrec dels residents, i alguns familiars i professionals dels equips d’Intress. Per mantenir els apadrinaments es realitzen diverses accions i petits mercats on es venen articles per recaptar fons durant l’any.

  • El 2018 Intress ha continuat col·laborant amb projectes d’NPH, i hem pogut apadrinar 3 nens i nenes a Haití, Hondures i República Dominicana.
  • Col·laboració en la difusió i compra de la Loteria de Nadal de NPH entre els centres i persones d’Intress.

Des de l’any 2014 es realitza un programa de cooperació amb el Ranxo Santa Fe de NPH Hondures, que atén a nens i nenes i adolescents i també a gent gran.

Suposa un gran intercanvi d’experiències i formació, tant de persones d’Intress, com de NPH. Els i les professionals d’Intress accedeixen al Programa a través de la Convocatòria anual de les Beques Solidàries. Aquestes beques serveixen per cobrir els viatges i les despeses de manteniment a Hondures. La durada de l’estada en el Ranxo Sta Fe és d’1 mes i les persones becades ho solen realitzar demanant un permís sense sou o, si mes de vacances.

Des del 2014 a 2017 han anat a Hondures 9 professionals d’Intress, de Balears, Catalunya i Madrid: auxiliars de geriatria, educadors socials, treballadors socials i psicòlogues. Al novembre de 2018 viatjaran a Hondures 1 professional d’Intress de Madrid i 1 professional d’Intress a Catalunya.

Des del NPH Hondures han vingut a Espanya 4 professionals de l’àmbit de la geriatria, la psicologia i la medecina becades per Intress Solidari. En aquestes visites s’aprèn i es comparteix l’experiència d’Intress en diversos recursos d’atenció a majors (a Mallorca i Menorca), centres d’atenció a menors i adolescents (a Catalunya) i centres i programes de rehabilitació de persones amb malaltia mental (en Madrid). Els intercanvis s’organitzen i se supervisen des del Comitè d’Intress Solidari, en coordinació amb la direcció de NPH Espanya i Hondures.

Quan s’acaben les estades, es redacten unes memòries anuals sobre aquestes experiències que resulten documents molt valuosos ja que relaten l’experiència i a més, fan propostes de millora per a la propera edició. Les memòries es poden consultar i estan a disposició de les persones interessades a Intress.

Aquestes experiències estan molt ben valorades any rere any per part dels i les participants, el que ens fa seguir endavant amb l’experiència, que va més enllà del vessant professional.

Al llarg de l’any 2017 diverses persones d’equips directius de NPH Hondures han visitat,  a Barcelona i a Madrid, centres i programes gestionats per Intress, intercanviant informació i assessorant sobre la gestió i la programació de diferents centres i projectes de la nostra entitat, que puguin ajudar a una millor sensibilització i gestió dels centres hondurenys.

Contacte

Intress Solidari s’organitza a través del Comitè d’Intress Solidari (CIS) gràcies a la participació voluntària de socis i sòcies professionals d’Intress.

Per a més informació, contacta amb: intressolidario@intress.org o bé descarrega’t els següents documents:

PERSONES

ateses

52.164
SERVEIS

prestats

221
PROFESSIONALS

contractats

2.020
PERSONES

voluntàries

64
INGRESSOS

al 2023

73,5M €
ÀREES

d’intervenció

14