Fundació Intress

 • Nombre de serveis :
  3
  Nombre de professionals :
  126
  Clients del CET :
  32
  Empresas i persones atesese al servei de tutelas :
  145

L’INTRESS, Institut de Treball Social i Serveis Socials de Barcelona, és una associació d’àmbit estatal creada per un grup interprofessional amb la voluntat d’ajudar a promoure Serveis Socials i del Benestar, duts a terme amb una metodologia i tècniques innovadores.

Amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’integració social i laboral a les persones amb diferents capacitats, l’any 1997 INTRESS va crear un Centre Especial de Treball (CET) dins l’àrea de Gestió de Serveis d’Integració Sociolaboral. El CET està format per treballadors amb diferents capacitats i gestionat per personal expert en el sector de serveis, neteja, etc. i també en l’àmbit d’atenció al col·lectiu.

De tota aquesta experiència neix la FUNDACIÓ INTRESS PER A LA INTEGRACIÓ, una fundació privada d’àmbit estatal creada el 14 de desembre del 2005 amb la finalitat prioritària de millorar les condicions de vida de les persones amb diferents capacitats psíquiques, mentals, físiques i sensorials. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant la promoció i el foment de la prevenció, l’educació, el lleure, la formació professional, l’activitat laboral, l’atenció residencial, la funció tutelar i l’assistència sanitària, cultural i social, amb una especial importància a la inserció en el mercat laboral, tot plegat implementant una metodologia i tècniques innovadores.

Programes

Al Centre Especial de Treball proporcionem, principalment, serveis de neteja que la seva empresa o vostè com a particular pot necessitar, alliberant-lo del control i seguiment d’aquest servei.

Tutelem persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual, trastorns mentals i/o persones amb un deteriorament cognitiu provocat per la seva edat avançada. Aquestes persones han passat un procediment judicial que determina la seva capacitat.

Contacte

Fundació Intress
Villarroel, 45 entresol. Barcelona
T. 934496009
fundacion@intress.org

PERSONES

ateses

52.164
SERVEIS

prestats

221
PROFESSIONALS

contractats

2.020
PERSONES

voluntàries

64
INGRESSOS

al 2023

73,5M €
ÀREES

d’intervenció

14