Les aliances són un dels punts claus del nou Model d’Atenció. A nivell estratègic, la generació de sinèrgies amb altres entitats o institucions permet tenir una major capacitat d’incidència cap a la transformació social i donar veu a les persones.

A nivell operatiu, les aliances amb entitats locals responen al desig d’esmenar necessitats concretes i aprofitar els recursos de tots per oferir la millor atenció possible a les persones. En tots dos casos, les persones beneficiades són les qui atenem.

LA NOSTRA MIRADA a la societat és des de la coresponsabilitat, com una oportunitat per treballar de manera compartida i reconeixent la importància de l’entorn per a la persona. Per això, APOSTEM per:

  • Activar els recursos comunitaris necessaris (formals i informals)
  • Treballar en col·laboració i coparticipació amb altres entitats

HO FEM a través d’aliances i adhesions, com a exercici prospectiu amb multidiversitat de mirades i amb l’objectiu de crear una xarxa relacional amb institucions, entitats i empreses que comparteixin objectius i valors. Aquesta xarxa ens permet incidir en el canvi social cap a una justícia més gran, per tal d’intercanviar experiències i trobar noves formes d’acció social.

ESTEM CONVENÇUTS:

  • Del valor i la responsabilitat de la comunitat, la societat i les entitats del tercer sector
  • La necessitat de treballar en xarxa des de la dimensió comunitària/societària
  • L’efecte multiplicador de la feina feta amb tots els actors implicats, per construir espais democràtics reals per al canvi social
  • El poder de la negociació per tal d’assolir acords d’acció coordinada amb significats compartits

Aliances

Plataformes i taules

Integracions entre entitats

Taules de les administracions públiques

Institucions educatives

Treball en xarxa dels serveis i projectes gestionats

LIDER-HAZ-GO!

PERSONES

ateses

52.164
SERVEIS

prestats

221
PROFESSIONALS

contractats

2.020
PERSONES

voluntàries

64
INGRESSOS

al 2023

73,5M €
ÀREES

d’intervenció

14