Model d’atenció d’Intress

 • Àrees d’intervenció :
  infància i familia, igualtat i gènere, salut mental, persones grans, persones amb diversitat de capacitats, joves, inclusió sociolaboral, justicia i comunitat, centres especials de treball i tuteles.
  Clients :
  Els nostres clients són les administracions publiques, empreses i particulars.
  Localització:
  Presencia a Catalunya, Comunidad de Madrid, Extremadura i les Illes Balears.

La innovació i la millora contínua

Vivim en una societat altament canviant, en què moltes coses encara estan per fer. Per això seguim planificant i desenvolupant programes i serveis innovadors, adaptant-los a les necessitats que detectem en aquest segle XXI. Volem oferir el millor servei i, per a això, hem d’exercir la nostra tasca plantejant noves i millors maneres de fer les coses. Podem innovar perquè comptem amb més de 30 anys de coneixement i experiència. I tot això és el que posem al servei del sector públic i privat col·laborant, no només amb les administracions, sinó també amb empreses i particulars.

El nostre model

La nostra finalitat és atendre millor i més eficaçment les persones que estan en situació de vulnerabilitat. Per aconseguir-ho, la nostra filosofia i la de totes i tots els nostres professionals és treballar per aconseguir persones autònomes i participatives, un comunitat inclusiva, equitativa i participativa com a col·lectiu. Creiem que tant les persones com la comunitat seran claus d’un canvi cap a una societat més justa i més inclusiva. Per això apostem per un model d’atenció que ens permeti incidir en els processos de transformació social, com a professionals i com a entitat. Aquestes són les nostres línies d’acció:

 • La creació i la gestió de serveis i programes d’atenció a les persones amb l’objectiu, no només de individualitzar l’atenció, sinó per apoderar la persona perquè pugui seguir amb les seves capacitats i desitjos, gestionant la seva vida i prenent seus decisinoes.
 •  El reconeixement de la comunitat, no només com a receptora de persones, sinó com a generadora de recursos que han de aliar-se per configurar una xarxa entre la part formal i la informal, per incorporar nous instruments i nocions als grups vulnerables i / o discriminats.
 • La incidència social a través de la sensibilització, la formació i la consultoria per a participar de la transformació dels patrons culturals existents.
 • La incidència política com a forma de participació de la ciutadania, no necessàriament com a confrontació, sinó a través de l’adopció d’actituds crítiques, de deteccions de necessitats i d’accions prepositives.
 • La investigació per a la millora de l’atenció a través de la generació i incorporació del coneixement i les bones pràctiques pròpies i alienes.

 

I volem fer tot això amb total transparència, donant compte dels resultats de la nostra activitat a totes les persones implicades: els nostres clients, les persones usuàries i els seus familiars i la societat en general.

PERSONES

ateses

52.164
SERVEIS

prestats

221
PROFESSIONALS

contractats

2.020
PERSONES

voluntàries

64
INGRESSOS

al 2023

73,5M €
ÀREES

d’intervenció

14