2.800 persones penades compleixen condemna sense abandonar la llar
AMUNT