Infància i família

 • Nombre de persones ateses (2021) :
  5.376
  Nombre de serveis :
  72
  Nombre de professionals :
  686

Detectem i intervenim en famílies que estan passant situacions difícils, les quals posen en risc la unitat familiar i els nens i nenes de la família, ciutadans de ple dret.

La infància és el període de temps que transcorre entre el moment en què naixem i el moment en què ens fem adults. Però també és molt més que això: és un temps durant el qual aprenem a estimar i sentir-nos estimats, un temps en què necessitem protecció i estabilitat, perquè d’això depèn el nostre desenvolupament. La família ha de proporcionar-nos aquests recursos, però no sempre és així.  Hi ha moltes infàncies en les que els nens i les nenes no entenen perquè el seu esquema no encaixa i es veuen forçats a créixer abans d’hora o a fer-ho de manera més lenta.

Per aquest motiu, el nostre model d’intervenció parteix de la comprensió de les necessitats i les situacions en què es troben les famílies, perquè només així podem oferir els recursos més adequats per mantenir el seu equilibri i identitat familiar. Creiem fermament que no s’ha de trencar el binomi família-nen/a o família-adolescent, excepte en aquelles situacions en les que això suposi un risc. Presentem l’adult com una persona accessible que aporta seguretat, però que alhora posa els límits necessaris per tal que nens, nenes i joves entenguin la infància i l’adolescència des d’una actitud responsable cap a la seva pròpia vida i la dels altres.

Els projectes Materno-infantil i La Ràdio coma Eina de Participació compten amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).

+ INFO

Tipus de serveis

A Intress proporcionem diferents recursos d’atenció residencial adreçats a nens, nenes i adolescents que no poden estar amb les seves famílies per algun motiu. Necessiten contextos educatius on les seves necessitats estiguin cobertes, en un clima emocional que els ajudi a reparar el vincle afectat i a reconstruir la seva història a través de vivències reparadores.

 • Centre d’Acollida i Urgències Infantils Josep Pallach (CAUI) – Consorci de Serveis Socials – Ajuntament de Barcelona
 • Equip tècnic de diagnòstic i Equip de Valoració del Maltractament Infantil (EVAMI) – Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant DGAIA) – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya – Tarragona
 • Equip tècnic de diagnòstic i equip de valoració “Els Llimoners” – DGAIA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya. Barcelona
 • Centre Residencial d’Acció Educativa “Elima” – DGAIA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya. Sabadell (Barcelona)
 • Centre Residencial d’Acció Educativa “Voramar” – DGAIA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya. Tarragona
 • CRAE Saüc.
 • Centre Residencial d’Acció Educativa “Bellamar” – Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant IMAS) – Govern Balear. Palma
 • Centre Educatiu “Illa”. IMAS. Govern Balear. Palma
 • Centre Residencial d’Acció Educativa “Petit Príncep” – DGAIA – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
 • Centre d’Acollida i Diagnòstic “Llar Garbí” – DGAIA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya – Tarragona
 • Centre d’Acollida i Diagnòstic “Llar Llevant” – DGAIA – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya. Tarragona
 • Pis amb recolzament per a joves amb discapacitat intel·lectual – DGAIA – Lleida

Oferim espais segurs perquè, mitjançant el suport professional, nens, nenes i joves puguin mantenir i recuperar la relació amb les seves famílies. També oferim espais d’acompanyament terapèutic perquè les famílies puguin resoldre situacions inesperades i gestionar crisis de creixement. Tot plegat, incloent una acció preventiva i de proximitat a través de la qual els nens i nenes i les seves famílies reben un acompanyament socioeducatiu i un suport a les capacitats parentals

 • Servei Maternoinfantil Districte Eixample – (Barcelona)
 • Espai de visites “EVIA” – DGAIA – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya – Tarragona
 • Centre d’Atenció a la Família CAF Barcelona CAF Tarragona CAF Lleida – Secretaria de Famílies. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya – Barcelona
 • Centre Obert “Ció Barjau” – Ajuntament de Barcelona + Particulars – Barcelona. Amb el suport del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 • Centres Oberts “Alba, Albamar i Vilafortuny” – Ajuntament de Cambrils – (Tarragona)
 • Centre Obert “Vincle i vida” – Ajuntament de Móra d’Ebre – (Tarragona)
 • Servei Tècnic Punt de Trobada El Prat, i Servei Tècnic Punt de Trobada Tarragona: Departament d’Igualtat i Feminismes, Secretaria de Feminismes.
 • A més, el 2018 també han començat dos projectes i tallers amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona que impliquen els joves que atenem als centres CAUI Josep Pallach, Acolliments en família extensa i alienda i Centre Obert Ció Barjau, i també als professionals i representatns de l’entitat:
 • Participant, junts aguanyem
 • La Ràdio, eina de participació

L’acolliment i l’adopció són dos recursos diferents amb un objectiu comú: proporcionar al nen, nena o adolescent la possibilitat de créixer i viure en una família que li proporcioni estabilitat i afectivitat, per poder créixer de manera saludable. El treball que oferim, tant a les famílies adoptives com a les acollidores, es basa en l’acompanyament i l’assessorament, assegurant el procés de trobada i identificació com a família i acceptant i respectant els orígens del nouvingut/uda.

Acollir un infant és un procés complex, on el diàleg i el paper de les professionals és clau: posar-hi molt d’amor és un gran pas, però convé saber que estem parlant d’unes vivències de la màxima complexitat per a famílies i infants. Si vols el contacte o més informació perquè voldries acollir un nen o una nena, fes clic:  https://www.intress.org/ca/acolliments/

 • Servei d’acolliments simples en família aliena – Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (en endavant ICAA). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya – Barcelona.  933 908 708.
 • Servei d’acolliments simples en família extensa DGAIA – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya – Barcelona
 • Delegació de guarda amb finalitat adoptiva i postadopció. IMAS – Govern Balear – Mallorca
 • Servei d’acolliments en família externa i postadopció NIU. IMAS – Govern Balear – Mallorca. Tel. NIU: 971722181  Mail: adopcionmallorca@intress.org
 • Preparació i valoració de sol·licitants d’adopció internacional – ICAA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya – Barcelona Lleida Tarragona
 • Servei d’acolliments preadoptius i valoració dels sol·licitants d’adopció nacional – ICAA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya – Barcelona Lleida
 • Servei d’atenció postadoptiva. ICAA – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya – Lleida
Són espais de desenvolupament integral on es motiva l’aprenentatge i es potencien les habilitats a través de la relació. Aquests espais estan adreçats a nens, nenes i joves, i també als pares i mares, amb proposta d’activitats. Els programes fomenten l’autonomia, les relacions d’igualtat, la participació i/o l’empatia. Alhora, esdevenen un suport per a les famílies en el procés de criança.

 • Intervenció educativa en medi obert Pollença – Ajuntament de Pollença – (Mallorca)
 • Intervenció educativa en medi obert a Marratxí – Ajuntament de Marratxí – (Mallorca)
 • Intervenció educativa en medi obert Ses Salines – Ajuntament de Ses Salines – (Ibiza)
 • Unitat de Treball Social (UTS) – Ajuntament de Felanitx – (Mallorca)

 

Centres per a joves migrants sense referents familiars

Aquests serveis van néixer arrel d’una emergència social a partir de juliol de 2018

ESTELA NOVA (situat a Arenys de Mar) DGAIA

PLA DE SANTA MARIA DGAIA

QUINTOS DGAIA

SANT MARTÍ DGAIA

ORIO DGAIA