Salut Mental

 • Nombre de persones ateses (2021) :
  2.234
  Nombre de serveis :
  38
  Nombre de professionals :
  284

Treballem per aconseguir la plena incorporació social de les persones amb trastorns mentals greus seguint un model d’atenció enfocat en la persona i la seva recuperació.

Els problemes greus de salut mental generen dificultats o discapacitats que situen a les persones que els pateixen en una situació de risc social, de marginació o fins i tot els provoquen dificultats encara més grans per dur a terme els seus projectes de vida de manera autònoma. A tot això s’afegeix el rebuig social i l’estigma que pateixen aquestes persones, derivats dels falsos estereotips que existeixen. Alhora, la complexitat d’aquests problemes fa que l’atenció adequada per a aquestes persones vagi més enllà de l’àmbit sanitari i sigui necessari un sistema d’atenció social que els recolzi, assegurant la màxima integració en el seu entorn.

Des d’Intress gestionem serveis residencials, serveis de rehabilitació laboral i millora de capacitats, centres de dia, atenció domiciliària, etc., des dels quals acompanyem els processos de recuperació d’aquestes persones perquè visquin una vida digna i satisfactòria malgrat les conseqüències de la seva malaltia. També treballem la sensibilització envers aquest col·lectiu a través d’accions contra l’estigmatització i col·laborem amb el moviment associatiu d’usuaris i familiars perquè puguin exercir la seva ciutadania de ple dret.

+ INFO

Per a més informació, pots descarregar-te el catàleg. A més, també desenvolupem Programes d’Atenció Personalitzada i d’Habitatge Supervisat.

Tipus de serveis

Són serveis d’allotjament que fan la funció de lloc de residència però que també preparen per a una vida més autònoma o per tornar a una vida independent. Existeixen diferents tipus d’estades en funció de les necessitats (indefinides, temporals, puntuals) i compten amb un equip rehabilitador molt potent.

 • Llar Residència Elisenda de Montcada – Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal. Generalitat de Catalunya – Lleida
 • Residència Intress Móstoles – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Móstoles (Madrid)
 • Mini Residència – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Getafe (Madrid)

Ofereixen un suport residencial a persones amb bons nivells d’autonomia a través d’habitatges ubicats en l’entorn comunitari. S’ofereix un suport i supervisió variable en funció de les necessitats i poden convertir-se en llocs estables de vida o en plataformes de sortida cap a una vida independent.

 • Pisos tutelats a Lleida (3 pisos) – Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal. Generalitat de Catalunya – Lleida
 • Pis supervisat Cos i Gayon – Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya – Lleida
 • Servei de suport a l’habitatge (Habitatges supervisats i SAP) – Privat – Palma de Mallorca
 • Pisos supervisats Navalcarnero (3 pisos) – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid Navalcarnero – (Madrid)
 • Pisos Supervisats Getafe (2 pisos) – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Getafe (Madrid)
 • Pis Supervisat Aluche – Privat – Madrid

A través d’aquests serveis pretenem potenciar i/o mantenir els nivells d’autonomia de les persones que viuen al seu propi habitatge, fomentant la seva connexió amb els serveis sanitaris o socials que necessitin, per tal que puguin seguir vivint de manera independent.

 • Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar del Vallès Oriental – Departament Benestar Social. Generalitat de Catalunya – Granollers (Barcelona)
 • Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar Lleida – Departament Benestar Social. Generalitat deCatalunya – Lleida
 • Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar Alt Urgell – Departament Benestar Social. Generalitat de Catalunya – Lleida
 • Programa d’Atenció Personalitzada Madrid – Servei Privat – Madrid
 • Equip de Suport Social Comunitari Navalcarnero – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Navalcarnero (Madrid)
 • Equip de Suport Social Comunitari Chamberí – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Equip de Suport Social Comunitari Villaverde – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Equip de Suport Social Comunitari Getafe – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Getafe (Madrid)

L’objectiu d’aquests serveis és incrementar les capacitats de les persones perquè puguin afrontar les demandes de l’entorn. La millora de les capacitats fa referència al funcionament psicosocial de la persona: ocupació, afrontament personal i social, xarxa de suport, ús de recursos comunitaris, autonomia, prendre cura d’un mateix, etc.

 • Servei de Rehabilitació Pre-Laboral del Vallès Oriental – Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal. Generalitat de Catalunya – Granollers (Barcelona)
 • Servei de Rehabilitació Psicosocial “Els Cármenes” – Direcció General d’Atenció a Persones amb Discapacitat. Conselleria de Polítiques Socials i Famílies. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Servei de Rehabilitació Psicosocial “Martínez Campos” – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Servei de Rehabilitació Psicosocial Getafe – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Getafe (Madrid)
 • Servei de Rehabilitació Psicosocial Arganzuela – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Servei de Rehabilitació Psicosocial Navalcarnero – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Navalcarnero (Madrid)
 • Centre de Rehabilitació Psicosocial Villaverde – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Servei de Rehabilitació Laboral de Getafe – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Getafe (Madrid)
 • Club Social “El Picot” – Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal. Generalitat de Catalunya. Ajuntament Oliana – La Seu d’Urgell
 • Centre ocupacional Gira-sol – Conselleria d’Afers Socials – Palma de Mallorca
 • Centre de Rehabilitació Psicosocial “Intress-Pont de Vallecas” – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Centre de Rehabilitació Laboral “Intress – Pont de Vallecas” – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid

Sense perdre l’enfocament de rehabilitació psicosocial i recuperació, aquests serveis ofereixen un suport social continuat a persones que pateixen grans dificultats derivades d’un trastorn mental, amb l’objectiu de mantenir-se en la comunitat.

 • Centre de Dia Navalcarnero – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Navalcarnero (Madrid)
 • Centre de Dia Getafe – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Getafe (Madrid)
 • Centre de Dia Chamberí – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Madrid
 • Centre de Dia Móstoles – Conselleria de Polítiques Socials i Família. Comunitat de Madrid – Móstoles (Madrid)

Aquest servei té com a objectiu el manteniment del lloc de feina de persones amb trastorns mentals greus i que necessiten suport professional per mantenir la seva situació d’inserció laboral.

 • Inserció laboral Gira-sol – Conselleria de vicepresidència. Institut Mallorquí d’Afers Socials – Palma (Mallorca)
 • Inserció dual Gira-sol – Conselleria de Treball. Comerç i Industria – Palma (Mallorca)