Igualtat i gènere

 • Nombre de persones ateses (2022) :
  8.550
  Nombre de serveis:
  28
  Nombre de professionals:
  196

Ens basem en la premissa que l’origen de la desigualtat és el sistema patriarcal de la societat. Aquest sistema sorgeix d’una construcció històrica i social, motiu pel qual és possible canviar-lo per un model social just i igualitari.

Totes les accions i serveis que duem a terme tenen com a objectiu construir una societat en la qual la dicotomia home-dona quedi superada, una societat amb un principi de la realitat nou i diferent.

Les principals línies d’actuació que desenvolupem són:

 • Atenció a víctimes de violència de gènere: Pretenem contribuir a reduir la violència contra la dona, especialment, la que es produeix en les relacions de parella, mitjançant la implementació d’un model d’atenció integral amb èmfasi en la prevenció comunitària i l’atenció a les dones i els seus fills i filles.
 • Empoderament: les nostres intervencions van dirigides a informar les dones dels seus drets i qüestionar els estereotips de gènere, així com emprendre accions per fomentar l’apoderament polític i econòmic de les dones.
 • Sensibilització i incidència en l’entorn: treballem amb el convenciment que la construcció d’un món més igualitari només és possible si la comunitat i la societat en el seu conjunt treballa unida per solucionar situacions com la discriminació per raó de sexe, o la lluita contra la violència de gènere. Per això, portem a terme accions encaminades a que la ciutadania estigui informada, formada, sensibilitzada i mobilitzada sobre les qüestions de gènere, que afecten totes les persones.
 • Formació i Consultoria: Volem col·laborar amb professionals i organitzacions amb les que compartir el nostre compromís en la lluita contra la desigualtat de gènere i els nostres coneixements sobre igualtat i inclusió de la perspectiva de gènere en qualsevol dels seus projectes o iniciatives.
+ INFO

TIPUS DE SERVEIS

Centres d’acollida: Centres residencials especialitzats amb suport professional continuat que ofereixen atenció integral per a la recuperació de dones (i els seus fills i filles) que han estat en situacions de violència de gènere.

 • Centre d’Acollida per a Dones Víctimes de Violència de Gènere i els seus Fills i Filles a la Comunitat de Madrid.
 • Serveis d’acolliment i recuperació per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills a la província de Barcelona.
 • Serveis d’Acollida Municipal per Víctimes Violència de Gènere a Palma (Mallorca).

Pisos amb suport: Centres residencials especialitzats sense suport professional continuat que ofereix atenció integral per a la recuperació a les dones que han estat en situacions de violència de gènere i les seves filles i fills.

 • Pisos d’acollida per a dones en situació de violència masclista i els seus filles i fills a càrrec -Alta Autonomia- PA-VM Alta. Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
 • Serveis d’acollida substitutoris de la llar per a dones en situació de violència masclista i els seus filles i fills a càrrec, Generalitat de Catalunya.

Atenció urgent: Serveis dirigits a aquelles dones que es troben en situació d’urgència i/o emergència derivada de la violència en l’àmbit de la parella, ofereix allotjament protegit i intervenció integral orientada a facilitar la presa de decisions i inici del procés de recuperació.

 • Servei d’Atenció a la Violència de Gènere (24 hores) a Madrid.
 • Serveis d’atenció i acolliment d’urgències per a dones que es troben en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec, a la província de Barcelona.

Serveis ambulatoris d’atenció especialitzada: Servei d’Atenció especialitzada a la violència de gènere, prestant atenció social, psicològica i jurídica i orientació i activació dels recursos necessaris per a la recuperació de la dona. Així mateix desenvolupa accions vinculades a la prevenció i detecció de situacions de violència de gènere.

 • Dos Punts Municipals de l’Observatori Regional de la Violència de Gènere, a Madrid.
 • Servei d’intervenció especialitzada a la província de Barcelona.

Empoderament, promoció de la igualtat, autonomia i sensibilització: Serveis que comprenen des d’activitats grupals de sensibilització a la població en general, formació dirigida a professionals i entitats, fins a serveis específics de suport psicològic, social, jurídic, educatiu i de desenvolupament professional per afavorir l’autonomia personal i l’apoderament de les dones i impulsar la seva participació activa en tots els àmbits.

 • Centre de Dia Ayaan Hirsi Ali, a Madrid.
 • Espacio de Igualdad Carme Chacón, a Madrid.

Servei d’atenció telefònica especialitzada:

 • Línia d’atenció a les violències masclistes; Línia 900 900 120.