Persones amb diversitat de capacitats

 • Nombre de persones ateses (2018) :
  1.094
  Nombre de serveis :
  7
  Nombre de professionals :
  31

Tenim una concepció innovadora de la diversitat de capacitats, partint de la premissa que tots i totes som capaços de dur a terme projectes i tasques.

Treballem per a la integració des de la informació, la recuperació i el suport a les persones amb capacitats diverses des de la promoció de la seva autonomia i la inserció sociolaboral. Per aquest motiu, desenvolupem els nostres programes i projectes des de:

 • L’atenció residencial a través de residències i pisos tutelats per a persones amb diversitat de capacitats psíquiques i / o trastorns de conducta. Tenim diferents serveis segons els nivells d’autonomia de la persona.
 • La promoció de l’autonomia en l’entorn habitual, a través de la gestió de serveis de millora de les capacitats i d’inserció laboral per a persones amb diversitat de capacitats en diferents nivells d’autonomia. I també, oferim assessorament i informació adaptats a les necessitats, tant dels familiars com de les pròpies persones a qui atenem.
+ INFO

TIPUS DE SERVEIS

L’habitatge supervisada és un equipament residencial dirigit a fomentar el benestar i cobrir les necessitats quotidianes de les persones amb discapacitat intel·lectual en un ambient familiar, afavorint al màxim la seva independència i promovent la seva inserció en la comunitat.

 • Habitatges supervisats Molí d’en Gaspar – Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant IMAS). Govern Balear i Ajuntament de Llucmajor – Llucmajor (Mallorca)

Es promou l’adquisició d’habilitats adaptatives de les persones amb discapacitat per aconseguir una vida independent facilitant la seva inclusió social. Es treballen els objectius a partir de tres àrees: prelaboral, social i personal.

 • Centre de Formació Ocupacional Migjorn – IMAS. Govern Balear i Ajuntament de Llucmajor – Llucmajor (Mallorca)

 

SOIB SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER AL COL·LECTIU DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I/O INTEL·LECTUAL I AMB DIFICULTATS ESPECIALS D’INSERCIÓ LABORAL.

SOP-I / SOP-F

És un servei d’orientació, acompanyament i suport en el procés de recerca i manteniment de la feina per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o multidiscapacitat.

L’anàlisi del perfil laboral ajustat, l’orientació a la investigació d’ocupació i el suport al lloc de treball són els tres pilars bàsics per a la inserció laboral amb èxit d’aquestes persones, ja sigui en empresa ordinària o protegida.

Oferim a les persones i empreses:

Acolliment, valoració i diagnòstic.
Informar i activar els recursos socials per millorar-ne la situació i la qualitat de vida.
Acordar un pla individual d’atenció.
Suport en la realització de gestions personals i socials que afecten el procés d’inserció laboral.
Acompanyament en la cerca activa docupació i formació.
Espais grupals de treball amb relació a competències transversals.
Suport i seguiment al lloc de treball en funció de les necessitats de l’empresa i del treballador/a, per facilitar el procés de selecció, de contractació i adaptació als llocs de treball de les persones a teses mitjançant la metodologia de treball amb suport (TAS) per a l’adquisició de competències laborals tècniques i/o transversals. La flexibilitat horària, l’adaptació de les tasques assignades a aquestes persones, afavorir dinàmiques positives al lloc de treball, la facilitació de la comunicació amb els altres, són algunes de les iniciatives que presentem en aquest projecte per fomentar la inserció, el manteniment i /o la reincorporació en un lloc de treball o acció formativa. El nostre model es basa en l’atenció integral de la persona orientada a aconseguir els objectius del seu pla de treball.

REQUISITS D’ACCÉS

SOP-F: Persones amb discapacitat física o altres discapacitats, inscrites al SOIB com a demandats docupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% o amb resolució dincapacitat laboral pel seu lloc habitual de treball.

SOP-I: persones amb discapacitat intel·lectual, inscrites al SOIB com a demandants docupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

També hi queden incloses les persones amb capacitat intel·lectual límit, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, que hi poden accedir acreditant una valoració d’almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i que no arribi al 33%.

Les accions d’aquest servei estan emmarcades al programa SOIB Concertació Servei d’Orientació Professional promogut pel SOIB i amb el finançament del Fons Social Europeu + (FSE+). La inversió total és de 217.118,70 € al SOP-F per a 90 places i 108.559,46 € al SOP-I per a 39 places.

RESULTATS: SOIB  Concertació Servei d’Orientació Professional per a persones amb discapacitat física (SOPDF-04/23)

 • Persones ateses: 90
 • Persones inserides: 38
 • Convenis de col·laboració amb empreses 22

RESULTATS: SOIB  Concertació Servei d’Orientació Professional per a persones amb discapacitat Intel·lectual (SOPDI-06/23)

 • Persones ateses: 39
 • Persones inserides: 16
 • Convenis de col·laboració amb empreses 22

Es tracta d’un servei gratuït.

Amb la col·laboració de: SOIB – Formació i Ocupació i cofinançat per la Unió Europea.

1-logo-union-europea-225px
2-Logo-SOIB-225px
 • Servei d’Atenció al Soci d’ATAM a Catalunya i Balears – Associació Telefònica d’Assistència al Minusvàlid (ATAM) – Catalunya i Balears