Persones amb diversitat de capacitats

 • Nombre de persones ateses (2018) :
  1.094
  Nombre de serveis :
  7
  Nombre de professionals :
  31

Tenim una concepció innovadora de la diversitat de capacitats, partint de la premissa que tots i totes som capaços de dur a terme projectes i tasques.

Treballem per a la integració des de la informació, la recuperació i el suport a les persones amb capacitats diverses des de la promoció de la seva autonomia i la inserció sociolaboral. Per aquest motiu, desenvolupem els nostres programes i projectes des de:

 • L’atenció residencial a través de residències i pisos tutelats per a persones amb diversitat de capacitats psíquiques i / o trastorns de conducta. Tenim diferents serveis segons els nivells d’autonomia de la persona.
 • La promoció de l’autonomia en l’entorn habitual, a través de la gestió de serveis de millora de les capacitats i d’inserció laboral per a persones amb diversitat de capacitats en diferents nivells d’autonomia. I també, oferim assessorament i informació adaptats a les necessitats, tant dels familiars com de les pròpies persones a qui atenem.
+ INFO

TIPUS DE SERVEIS

L’habitatge supervisada és un equipament residencial dirigit a fomentar el benestar i cobrir les necessitats quotidianes de les persones amb discapacitat intel·lectual en un ambient familiar, afavorint al màxim la seva independència i promovent la seva inserció en la comunitat.

 • Habitatges supervisats Molí d’en Gaspar – Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant IMAS). Govern Balear i Ajuntament de Llucmajor – Llucmajor (Mallorca)

Es promou l’adquisició d’habilitats adaptatives de les persones amb discapacitat per aconseguir una vida independent facilitant la seva inclusió social. Es treballen els objectius a partir de tres àrees: prelaboral, social i personal.

 • Centre de Formació Ocupacional Migjorn – IMAS. Govern Balear i Ajuntament de Llucmajor – Llucmajor (Mallorca)

Servei d’Ocupació per a persones amb discapacitat-OPAD

És un servei d’orientació, acompanyament i suport en el procés de recerca i manteniment de la feina per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i /o multidiscapacitat.

L’anàlisi del perfil laboral ajustat, l’orientació en la recerca d’ocupaciói el suport en ellloc de feina són els tres pilars bàsics per a la inserció laboral amb èxit d’aquestes persones, ja sigui en empresa ordinària o protegida.

Oferim a les persones i empreses:

 • Acolliment, valoració i diagnòstic.
 • Informar i activar els recursos socials per millorar la seva situació i qualitat de vida.
 • Acordar un Pla Individual d’Atenció (PIA).
 • Suport en la realització de gestions personals i socials que afecten el seu procés d’inserció laboral.
 • Acompanyament en la cerca activa d’ocupació i formació.
 • Espais grupals de treball en relació a competències transversals.
 • Suport i seguiment en el lloc de feina en funció de les necessitats de l’empresa i del treballador/a.
 • Suport a les empreses per a facilitar el procés de selecció, de contractació i adaptació als llocs de treball de les persones a teses.

El servei es du a terme en el marc d’itineraris d’Inserció Laboral en matèria d’ocupació,que subvenciona el Govern de les Illes Balears, a través del SOIB, i que està cofinançat fins a un màxim del 50% pel Fons Social Europeu en el marc operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

1-logo-union-europea-225px
2-Logo-SOIB-225px
3-Logo-fse_cuatricro_ue_izqu-225px
4-Logo-Trabajo-Fomento-SEPE-225px
 • Servei d’Atenció al Soci d’ATAM a Catalunya i Balears – Associació Telefònica d’Assistència al Minusvàlid (ATAM) – Catalunya i Balears